Pri navrhovaní budúceho nemocničného systému ABE 3000 bolo našim cieľom dosiahnúť jednoduchosť a prehľadnosť systému a jeho používateľského rozhrania. Na to, aby sa so systémom dalo ľahko a rýchlo pracovať, musí byť jeho ovládanie intuitívne. Vychádzali sme preto zo skúsenosti zdravotníckych pracovníkov, ktorí už iné systémy v bežnej praxi používajú. Tím analytikov a programátorov pozorne spracoval všetky požiadavky a snažil sa navrhnúť systém tak, aby čo najviac vyhovoval potrebám všetkých zdravotníckych pracovníkov.

Našim cieľom nebolo kopírovať papier alebo zabehnuté postupy. Meníme spôsob používania zdravotníckeho IT nástroja a nie len to, potrebovali sme zjednodušiť prístup k dátam pacienta, ale predovšetkým skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a prehĺbiť vzájomný vzťah medzi oboma stranami. Uvedomujeme si dôležitý aspekt, s ktorým sa pri vyšetrení mnohokrát môžeme stretnúť. Lekár je zvyčajne zaneprázdnený prácou na počítači namiesto toho, aby sa vedel plne sústrediť na pacienta. Je to realita. Vzťah je hodnota, ktorú sa snažíme budovať.

Úlohou ABE 3000 je prelomiť túto vzájomnú bariéru, ktorá stojí medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom v podobe komplikovaného systému v počítači. Tento vzťah necheme odstrániť, práve naopak. ABE 3000 dáva počítaču jasnú a prirodzenú polohu ako nástroja pri liečení pacienta.

Je ako živý organizmus, prispôsobivý Vaším potrebám a pripravený byť Vám stále na pomoci. Vďaka nemu sa môžete plne sústrediť na to, čo je najdôležitejšie: starať sa o zdravie pacientov. V živote niekedy ide o sekundy. Rýchly a spoľahlivý systém má miesto všade tam, kde je v hre život a zdravie.

Kľúčové vlastnosti systému: 

 • Orientovaný na pacienta:
  Systém je nastavený na zbieranie dát o pacientovi, s následným chronologickým zobrazením. Lekár má aktuálny prehľad o všetkých údajoch a vyšetreniach pacienta. Má možnosť pomôcť mu ihneď, v ktoromkoľvek čase, na akomkoľvek mieste. Systém poskytuje rôzne prehľady, umožňuje vyhľadávanie, ako aj plánovanie starostlivosti o pacienta. Vedenie zdravotnej dokumentácie sa tak stáva jednoduchým, bez potreby robiť mnohé úkony ručne na papier.
 • Procesne riadený:
  Zadefinované postupy vo Vašom zdravotníckom zariadení sú podľa nastavených prístupových práv modifikovateľné a monitorovateľné. Systém eviduje informácie o aktivitách a v prípade potreby posiela varovné upozornenia používateľom. Je asistentom pre manažérov, lekárov i ostatných pracovníkov.
 • Podporujúci rozhodovanie:
  Obrovskou výhodou systému je kompatibilita s už existujúcimi informačnými systémami v nemocniciach. Vie načítať a prebrať už existujúce, aj historické dáta a následne s nimi pracovať. Poskytuje analytické výstupy, súvislosti a informácie o výnosoch a nákladoch, strategické ukazovatele, ako aj možnosti na meranie výkonu pracovníkov.
 • Prehľadné a usporiadné zobrazenie:
  Efektívna integrácia viacerých aplikácií vie dáta zobraziť v príjemnom grafickom prostredí internetových prehliadačov, tabletov, či dokonca mobilov. Používanie je intuitívne a veľmi priateľské. Vďaka technologickému pokroku je systém tak jednoduchý, že ovládanie na tri kliky, respektíve jedným prstom už nie je budúcnosťou.
 • Bezpečný: 
  Bezpečnosť je riadená na úrovni rolí s pridelenými prístupovými právami pre jednotlivých používateľov. Každá jedna zmena je auditovaná.
 • Prepojiteľný na iné dátové zdroje: 
  Jedným z hlavných stavebných kameňov systému je podpora komunikácie a integrácia so všetkými už fungujúcimi informačnými systémami, s využitím ich dát pre globálny prehľad o zdraví pacienta. Systém je postavený na platforme plne využívajúcej HL7 štandard. Podporuje Integrating Healthcare Enterprise (IHE) profily pre integráciu ostatných zdravotníckých zariadení a procesov.

ABE 3000 prichádza ako nový koncept osobného asistenta lekára. Plní funkciu integrovaného záznamu o zdraví pacienta, tzv. Electronic medical record. Jeho využitie je na úrovni riadenia zdravotníckeho zariadenia alebo praxe lekára – špecialistu. Tento prevratný a inovatívny systém v sebe zahŕňa všetky dostupné a moderné prístupy, ako je hlasový záznam diagnóz s následným prevodom do voľného textu a kontextovou analýzou tohto záznamu.

2

 

Zmena nie je len v novom prístupe k organizácii dát a informácií. Zmena nastáva tiež vo forme prístupu k organizácii služby, ktorá zahŕňa i dodávku hardvérovej konfigurácie. Nejedná sa pritom len o prevádzku serverov a pracovných staníc pre lekárov a sestry, ale tiež o používanie osobného asistenta vo forme mobilnej aplikáce pre tablety alebo mobily.

Systém ABE 3000 umožňuje offline alebo online synchronizáciu s primárnymi zdrojmi dát. Je kompatibilný so všetkými najpoužívanejšími internetovými prehliadačmi.