Sofistikované dátové analýzy, spojenie externých a interných dát a práca s modernými NoSQL formátmi. To všetko je predpokladom pre to, aby Vaše dáta prevzali na seba povahu produktov. Pre našich klientov realizujeme BigData projekty a projekty na monetizáciu ich dátových zdrojov.