Služba Bezpečné lieky 112 je zjednodušená Elektronická pobočka (EP) pre záchranárov, ktorí môžu prostredníctvom služby vyhľadávať pacientov podľa rodného čísla a IČP, na základe čoho sa záchranárom sprístupnia najdôležitejšie údaje, ktoré o pacientoch má zdravotná poisťovňa (Dôvera) od ostatných poskytovateľov alebo od samotného poistenca v prípade, že si vyplní údaje vo svojej SOS karte v mobilnej aplikácii.

Záchranári využívajú najmä online dáta o liekoch pacienta, záznam hospitalizácií pacienta a informácie o diagnózach. Môžu si zobraziť aj overiť interakcie pacienta v teréne.

 

Služba bola spustená v marci 2015 v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera a dvoch záchranných služieb (ZaMED a Falck). Služba je pripravená tak, aby sa využívala čo najjednoduchšie a najprehľadnejšie v mobilných zariadeniach v teréne so slabším a často nespoľahlivým dátovým prenosom. Komplikované prihlasovanie a overovanie totožnosti prostredníctvom mena, hesla a GRID karty sme nahradili PIN kódom, ktorý generuje Elektronická pobočka a má obmedzenú časovú platnosť.

Grafické spracovanie ako aj zobrazenie údajov je jednoduché, prehľadné a zobrazujú sa len najdôležitejšie údaje, ktoré záchranári počas zásahu potrebujú.

S prístupom k týmto údajom musí, samozrejme, pacient súhlasiť. Výnimkou je stav bezvedomia pacienta a situácie, kedy je pacient v priamom ohrození života. Pacient potvrdzuje svoj súhlas, že zdravotná poisťovňa Dôvera môže záchranárom zobraziť jeho dáta v službe BL112 za účelom poskytnutia bezpečnej, kvalitnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti. Súhlas má listinnú podobu, ktorú pacient podpisuje.

Záchranárom sa zobrazujú základné údaje o pacientovi (adresa, odkedy je poistencom zdravotnej poisťovne, vek, prípadne kontakty na zákonných zástupcov, ak ide o deti a maloletých.

Zobrazuje sa tiež všeobecný lekár, alebo pediater a prípadne lekári, ich odbornosť a diagnóza, ak je pacient dispenzarizovaný.

Následne podľa princípu časovej osi (od najnovších po najstaršie) zobrazujeme rôzne dáta pacienta:

  • Lieky: zobrazujú sa všetky lieky, aj tie, ktoré má pacient predpísané, ale ešte nevydané
  • Interakcie: umožní záchranárom vidieť vzájomné interakcie liekov, ktoré už pacient užíva a zároveň overiť lieky, ktoré mu pri zásahu chú poskytnúť, či nespôsobia novú interakciu
  • Lekári: zobrazuje sa zdravotná starostlivosť s dôrazom na datum, odbornosť lekára a diagnózu pacienta.
  • Hospitalizácie: zobrazujú sa ukončené, prebiehajúce aj naplánované hospitalizácie pacienta
  • Záchranky: zobrazuje sa prehľad zásahov záchraniek u daného pacienta
  • SOS karta: obsahuje údaje, ktoré si pacient vypĺňa prostredníctvom mobilnej aplikácie Dôvery, napr. údaje o alergiách, krvnej skupine, ICE kontakte a pod.

Služba BL112 si zahrala svoju úlohu aj v jednej časti seriálu Búrlivé víno.