Zaznamenávanie a spracovanie požiadaviek klientov tvorí často veľmi významnú časť pracovných aktivít. Tieto procesy si vyžadujú presnosť, rýchlosť, vysokú kvalitu, koordináciu a zjednotenie postupov v rámci celej organizácie. Klient musí byť obslúžený riadne, včas, podľa predpísaných zákonných a interných procesných požiadaviek. Ak sú všetky tieto procesy správne nastavené, merané a optimalizované, predstavujú veľkú konkurečnú výhodu.

CRM môžete využiť na riadenie interakcie s potenciálnymi alebo súčasnými zákazníkmi.

Screen Shot 2016-03-30 at 16.36.09
Využívame technológie na podporu automatizácie a synchronizácie biznis procesov v oblasti poskytovania a predaja služieb, marketingu a podpory klientov vôbec.

Naše CRM sme vytvorili, aby slúžilo na: meranie, riadenie a kontinuálnu optimalizáciu interných procesov, zber podkladov pre biznis analýzy.

To všetko v príjemnom používateľskom prostredí internetových prehliadačov či už na počítačoch, tabletoch alebo na iných zariadeniach. Naviac je možné s našim CRM integrovať aj viaceré existujúce aplikácie a dáta z nich poskytnúť v prehľadnom grafickom rozhraní. Našim cieľom bolo vytvoriť intuitívne a používateľsky veľmi príjemné a jednoduché rozhranie. Prirodzenou súčasťou CRM sú aj integrované BI nástroje. Napríkad je možné priame skenovanie dokumentov, ukladanie alebo ich distribúciu v elektronickej podobe buď priamo na oddelenie alebo pracovníkom, ktorí požiadavky následne riešia.

Screen Shot 2016-03-30 at 16.37.06
CRM môžete používať ako samostatnú aplikáciu, alebo v režime prenájmu riešenia vo forme služby bežiacej na serveroch spoločnosti mediworx (SaaS). Bezpečnosť je pre nás prvoradá a je riadená na úrovni aplikačných rolí a pridelených prístupových práv jednotlivým používateľom (vrátene možnosti Single Sign On a automatického prepojenia na LDAP server).

Použité technológie: Ensémble, E5, HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery.