Riešenie požiadaviek zákazníkov na vytváranie aplikácií, ich úpravy a rozširovanie funkcionality v dynamickom a meniacom sa prostredí nás viedlo k vytvoreniu a postupnému zdokonaľovaniu predpripravených všeobecných a univerzálnych knižníc, jednotlivých sád funkcií a postupov pre budovanie aplikácií určených na, obrazne povedané, čokoľvek.

Piata verzia nášho frameworku s názvom E5 využíva všetky schopnosti, výkon a jednoduchosť pochopenia a použitia platforiem od Intersystems (Caché, Ensémble) pre implementácie špecifických i univerzálnych riešení.

E5 oslobodzuje od neproduktívnej činnosti pri tvorbe kostry aplikácie. Eliminuje opakujúce sa činnosti bez pridanej hodnoty a vytvára viac priestoru pre tvorivosť a návrh unikátnych algoritmov potrebných pri výstavbe kvalitných riešení na kľúč. Univerzálne a pre používateľa veľmi prívetivé grafické rozhranie tenkého klienta s intuitívnym ovládaním je pridanou hodnotou každej aplikácie postavenej na E5. Striktne sa tu držíme štandardov XHTML a CSS a nepreferujeme žiaden cieľový prehliadač.

Prechod od návrhu dátového modelu a obrazoviek k funkčnému prototypu zaberá zlomok času projektu. Pri analýze a následnom vývoji sa primárne sústredíme na pochopenie požiadaviek a potrieb koncového používateľa s vedomím, že E5 nám bezpochyby pomôže riešiť aj neštandardné situácie.

Použili sme tieto technológie: Ensemble, Caché, HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery.