Aplikáciu eWorkflow sme v roku 2013 vytvorili na kľúč pre slovenskú sieť lekární spoločnosti Mirakl s viac ako 200 prevádzkami. Slúži na elektronizáciu interných firemných procesov a tokov dokumentov v prostredí s veľkým počtom geograficky distribuovaných pracovísk.

Začali sme importom digitalizovaných faktúr vo formáte XML a PDF, ku ktorým pribudlo ich schvaľovanie na základe nastaviteľých biznis pravidiel a hierarchickej organizačnej štruktúry. Ku schvaľovaniu pribudol počas vývoja aj export faktúr s účtovnými predkontáciami do centrálneho účtovného systému.

Postupne sme pridali vytváranie objednávok, ich tlač v PDF formáte a samozrejme aj prepojenie objednávok a faktúr. Pribudli aj procesy pre spracovanie zaraďovacích a vyraďovacích protokolov, či objednávanie marketingových produktov.

Digitalizácia a procesné spracovanie dokumentov viedli k rozšíreniu aplikácie eWorkflow o univerzálny digitálny eArchív pre zdieľanie dokumentov na základe oprávnení a zaradenia pracovníka v organizačnej štruktúre. Oprávnenia pre prístup k dokumentom sú konfigurovateľné.

Aplikácia eWorkflow je postavený na vysokovýkonnej integračnej a procesne orientovanej platforme Intersystems Ensémble. Pri vývoji využívame vlastnosti nášho vlastného aplikačného frameworku E5, ktorý generuje vizuálne prostredie aplikácie na základe tzv. metaúdajov v databáze do podoby webovej stránky v HTML5 a CSS3. Aplikáciu je možné používať na všetkých dnes bežne dostupných internetových prehliadačoch ako Internet Explorer, Safari, Chrome či Firefox na rôznych operačných systémoch.