Aplikácia hospiCOM vznikla v roku 2005 ako nástroj pre podporu online komunikácie a elektronickej výmeny informácií medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Postupným rozvojom, na základe potrieb koncových používateľov, bola aplikácia v roku 2013 úspešne nasadená do najväčšej zdravotnej poisťovne na Slovensku.

Pôvodne začínal hospiCOM evidenciou hospitalizácií, ktoré sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinní nahlasovať do poisťovní. Neskôr pribudla aj možnosť schvaľovania evidovaných hospitalizácií revíznym pracovníkom a manažérom hospitalizácií v poisťovni. Postupným rozvojom aplikácie, na základe požiadaviek a potrieb používateľov, boli zapracované funkcie pre efektívnejšie manažovanie, ako napríklad export rôznych zoznamov do formátu .xls, oceňovanie hospitalizácií či reporty s možnosťou exportu.

Štatistiky aplikácie hospiCOM:

  • poskytovateľov zdravotnej starostlivosti používa hospiCOM – 197
  • prijatých hospitalizácií za posledný rok – 1 038 210
  • počet pacientov s realizovanou hospitalizáciou za posledný rok – 559 230
  • počet oddelení, ktoré používajú hospiCOM – 2 580
  • prijatých dávok za mesiac (priemer) – 14 404

Systém sa skladá z dvoch častí a to serverovej a klientskej. Rozsah funkcií, ktoré server ponúka, a počet rozhraní a formulárov na strane klienta závisí len od požiadavky a potreby zákazníka využívajúceho systém hospiCOM. Server pre hospiCOM je klasickým aplikačným serverom na báze SOA, ktorý podporuje komunikáciu s hrubým klientom hospiCOM cez webové služby alebo s tenkým klientom formou webového rozhrania. Server taktiež zabezpečuje autentifikáciu a autorizáciu používateľov a udržiava informácie potrebné na overenie používateľa.

Klient predstavuje aplikáciu, ktorá zabezpečuje zber dát v definovaných rozhraniach či formátoch. Zabezpečuje aj syntaktickú a sémantickú kontrolu vstupných dát na základe definovaných overovacích pravidiel. Klient taktiež verifikuje a následné doručí dáta na hospiCOM server pomocou webovej služby a protokolu HTTPS (128-bitové kódovanie).

Hlavné funkcie aplikácie hospiCOM:

  • hospitalizácia na schválenie: táto stránka aplikácie zobrazuje zoznam všetkých hospitalizácií, ktoré čakajú na schválenie. Tu sa revízny lekár a manažér hospitalizácií poisťovne rozhodujú o schválení alebo zamietnutí plánovaných hospitalizácií. Hospitalizácie je možné schvaľovať osobitne alebo hromadne, v prípade rovnakého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Pri rozhodovaní o schválení im napomáhajú rôzne príznaky. Jeden z najdôležitejších príznakov je neplatič, ktorý sa zobrazuje napravo od rodného čísla pacienta. V prípade potreby si pracovník pri rozhodovaní môže zobraziť detailné informácie o hospitalizácii.
  • objemy hospitalizácii a čerpanie objemov: hospiCOM ponúka pre manažérov hospitalizácií prehľad čerpania finančných objemov a lôžok u konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V prehľade sú automaticky vypočítané údaje o hospitalizáciách akútnych, schválených či nečerpaných. V prehľade je samozrejme možné triediť zoznam čerpania objemov podľa poskytovateľa ale aj odbornosti.
  • nastavenie povinných filtrov: každý používateľ s rolou administrátor má možnosť označiť povinné filtračné polia, ktoré bude potrebné vyplniť pri konkrétnom výbere. Povinné polia pri filtrovaní je možné zvoliť zvlášť pre filtre revízneho lekára aj manažéra hospitalizácií. Aplikácia zároveň ukladá používateľské meno modifikátora a čas modifikácie v rámci definovania povinných poli pri výberoch.