Pôvodne bol projekt LOGIS zameraný na pomoc s implementáciou aplikácie Logis CAD na Slovensku v spoločnosti Falck v decembri 2013. Aplikácia slúži na manažovanie Dopravnej Zdravotnej Služby (DZS).Samotnému spusteniu do prevádzky predchádzala lokalizácia aplikácie do slovenčiny, príprava serverovej časti a samozrejme, súčasťou štartu bola aj pomoc pri upravovaní aplikácii na slovenské pomery a potreby zákazníka. Počas implementácie bolo odpracovaných približne 1000 hodín.

Vo februári 2014 prebehlo spustenie do ostrej prevádzky v regióne Galanta a pokračovalo aj v ďalších regiónoch: Bratislava, Banska Bystrica, Bardejov, Trnava, Hlohovec a Turčianske Teplice. Cieľom implementácie aplikácie Logis CAD bolo manažovať všetky získane DZS.

logis-bs

Spolupráca pri implementácii prerástla do podpory aplikácie, v rámci ktorej poskytujeme nie len projektovú, ale aj aplikačnú podporu. Úspešne sme zvládli aj prechod na novú verziu aplikácie v priebehu októbra 2014. Podpora prebieha v režime 14/7.

Aplikáciu čaká onedlho rozšírenie: prechod na novú verziu, kde budeme implentovať web-booking, ktorý zásadným spôsobom pomáha redukovať náklady na operátorov dispečingu tak, že umožňuje koncovým klientom priamo cez webové rozhranie objednať DZS.