Manažérsky informačný systém je založený na technológii Oracle Business Inteligence (OBI), kde zabezpečujeme komplexný návrh, riešenie, integráciu a správu verzií.

Systém obsahuje analytické, reportovacie a publikačné schopnosti, zahrňujúce interaktívne panely, ad-hoc analýzy, presne formátované zostavy a ich distribúciu, dátovú integráciu a administráciu servera, všetko postavené na spoločnej web architektúre.

MIS3

 

Systém je v produkčnej prevádzke od r. 2009, pričom sa transformoval z verzie OBI 10g na OBI 11g.