Cieľom aplikácie NetPlayer je poskytnúť firmám nástroj na vytvorenie naozaj jedinečnej atmosféry na svojich pobočkách s možnosťou pohotovo informovať zákazníkov o možnostiach nákupu.

NetPlayer je sofistikovaný distribučný systém reklamných a iných zvukových oznamov a hudby. Systém je vhodný pre miesta ako sú obchodné centrá, predajne, reštaurácie, pumpy, lyžiarske strediská a podobne. Umožňuje riadiť vysielanie tak, aby atmosféra vo Vašej prevádzke bola čo najpríjemnejšia a aby zákazník získal všetky aktuálne a užitočné informácie. O tom, aký hudobný žáner, aký oznam a v akom čase bude vo Vašej prevádzke prehrávaný, budete rozhodovať Vy – stanete sa tak manažérom hudobného a reklamného priestoru vo Vašej prevádzke.

Hudba

Z pohľadu psychológie má hudba výrazný vplyv na nákupné správanie. NetPlayer Vám umožní prispôsobiť žáner hudby v prevádzke Vašim vlastným požiadavkám. Môžete si zvoliť druh hudby, ktorý sa bude prehrávať napríklad ráno, na obed, večer, cez pracovný týždeň, víkend alebo v akýchkoľvek iných, Vami definovaných časových intervaloch. Takisto môžete žáner hudby prispôsobiť sortimentu – v rušnom obchodnom centre je vhodný iný hudobný podklad ako napríklad v reštaurácii. Zloženie žánrov sa dá meniť na požiadanie aj v reálnom čase. Zmena sa v systéme prejaví vo veľmi krátkom čase od jej zadania.

Reklama

Už nemusíte rozmýšľať, akým spôsobom budete návštevníkov informovať o Vašej ponuke, aktuálnych alebo plánovaných akciách. Zákazníci sú blízko Vás, stačí ich len správne nasmerovať.

Vďaka NetPlayeru bude Vaša reklama cielená na určitú skupinku ľudí s rovnakými alebo podobnými záujmami. Vašu reklamu si vypočujú práve tí, ktorí hľadajú to, čo ponúkate a často aj na mieste, kde je daný tovar alebo služba okamžite k dispozícii. Riadiaci systém poskytuje možnosť priamych zásahov do vysielania, tým pádom vie pružne reagovať na zmeny, ktoré v praxi často nastávajú (zaradenie, zmena, vypnutie oznamu a podobne).

Okrem toho budete mať k dispozícii presné reporty o počte prehraní každého reklamného oznamu a prípadne v spojení s informáciami o predaji tak možnosť odhadnúť vplyv reklamy na predaj konkrétneho produktu.

NetPlayer je:

  • flexibilný: efektívne a pružne riadi podporu predaja podľa požiadaviek klienta,
  • modulárny: skladá sa z častí, ktoré je možné navzájom kombinovať podľa potreby,
  • rozšíriteľný: máte požiadavku, na ktorú systém nie je pripravený? Rozšírime jeho schopnosti tak, aby Vám vyhovoval,
  • používateľsky príjemný: jednoduché a príjemné webové rozhranie aplikácie uľahčuje používateľovi jej správu.