Naše projekty

Za 13 rokov sme priniesli veľké množstvo inovatívnych softvérových riešení. Pri každom projekte sa sústredíme najmä na jednoduchosť ovládania, automatizáciu a obnoviteľnosť kódu, ktorá výrazne vplýva na znižovanie nákladov na budúci vývoj.

Elektronická pobočka

Elektronická pobočka je univerzálny portál pre klientov a partnerov zdravotnej poisťovne Dôvera. Umožňuje vykonávať činnosti a plniť si...

eWorkflow

Aplikáciu eWorkflow sme v roku 2013 vytvorili na kľúč pre slovenskú sieť lekární spoločnosti Mirakl s viac ako 200...

E5 Framework

Riešenie požiadaviek zákazníkov na vytváranie aplikácií, ich úpravy a rozširovanie funkcionality v dynamickom a meniacom sa prostredí nás...

hospiCOM

Aplikácia hospiCOM vznikla v roku 2005 ako nástroj pre podporu online komunikácie a elektronickej výmeny informácií medzi zdravotnou poisťovňou...

LOGIS

Pôvodne bol projekt LOGIS zameraný na pomoc s implementáciou aplikácie Logis CAD na Slovensku v spoločnosti Falck v...