Naše projekty

Za 13 rokov sme priniesli veľké množstvo inovatívnych softvérových riešení. Pri každom projekte sa sústredíme najmä na jednoduchosť ovládania, automatizáciu a obnoviteľnosť kódu, ktorá výrazne vplýva na znižovanie nákladov na budúci vývoj.

Elektronická pobočka

Elektronická pobočka je univerzálny portál pre klientov a partnerov zdravotnej poisťovne Dôvera. Umožňuje vykonávať činnosti a plniť si...

BL online

Od októbra 2014 sa samostatným modulom Elektronickej pobočky stali Bezpečné lieky online. Ide o integráciu vybraných služieb Elektronickej...

BL 112

Služba Bezpečné lieky 112 je zjednodušená Elektronická pobočka (EP) pre záchranárov, ktorí môžu prostredníctvom služby vyhľadávať pacientov podľa...

LOGIS

Pôvodne bol projekt LOGIS zameraný na pomoc s implementáciou aplikácie Logis CAD na Slovensku v spoločnosti Falck v...